Katarzyna Kaczorowska-Bray

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor i dyrektor Instytutu Logopedii na Wydziale Filologicznym UG. Specjalistka w zakresie specyficznych i niespecyficznych zaburzeń rozwoju mowy i języka, zaburzeń nadawania i rozumienia mowy występujących u osób upośledzonych umysłowo oraz neurologopedii.

Książki

Poznaj innych naszych autorów