Julia Ziółkowska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie problemów rozwoju turystyki (w kontekście rozwoju zrównoważonego, przedsiębiorczości i aspektów dotyczących społeczności lokalnej) oraz kapitału społecznego i jego znaczenia w rozwoju lokalnym.

Książki

  • Kapitał społeczny jako efekt lokalnych imprez masowych

    33,60 

Poznaj innych naszych autorów