Joanna Jereczek-Lipińska

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem, Kierownik i profesor Zakładu Językoznawstwa Romańskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka z zakresu językoznawstwa romańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów