Jerzy Bolałek

Profesor nauk o Ziemi, Kierownik Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego, Kierownik Pracowni Ochrony Środowiska Morskiego Wydziału Oceanografii i Geografii. Specjalista w zakresie nauk o Ziemi i środowisku.

Książki

Poznaj innych naszych autorów