Jakub Kwiatkowski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, astystent w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów