Izabela Chincinska

Biotechnolog, adiunkt w Katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin na Wydziale Biologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów