Izabela Bogumił

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, profesor w Zakładzie Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie ‪literatury nowołacińskiej‬, teatru antycznego i renesansowego oraz ‪poezji antycznej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów