Henryk Ćwikliński

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor i Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie polityki gospodarczej, polityki regionalnej, transformacji systemów gospodarczych i zarządzania portami morskimi.

Książki

Poznaj innych naszych autorów