Hanna Dymel-Trzebiatowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Zastępca dyrektora ds Kształcenia w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki, profesor w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie przekładu, ikonotekstu, biblioterapii, skandynawskiej literatury dla dzieci i młodzieży i literatury fińskiej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów