Hadrian Lankiewicz

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Dyrektor i profesor Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie ekolingwistyki, akwizycji językowej, glottodydaktyki.

Książki

Poznaj innych naszych autorów