Paulina Gwoździewicz-Matan

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny. Specjalistka w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej, prawa cywilnego oraz prawa ochrony dóbr kultury.

Książki

Poznaj innych naszych autorów