Franciszek Kasprzykowski

Profesor doktor habilitowany nauk chemicznych, profesor w Zespole Chemii Medycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie chemii organicznej, chemii aminokwasów i peptydów.

Książki

Poznaj innych naszych autorów