Ewa Andrzejewska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego i Translatoryki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie glottodydaktycznych aspektów przyswajania języka.

Książki

Poznaj innych naszych autorów