Edward Jakiel

Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Zakładzie Historii Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie literatury okresu Młodej Polski.

Książki

Poznaj innych naszych autorów