Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i antropolog kulturowy. Jej zainteresowania naukowe obejmują badania nad kulturą symboliczną (zwłaszcza religijnością w ujęciu postsekularnym), zagadnienie dziedzictwa kulturowego, a także antropologię miejsca/ikonosferę oraz antropologię literatury. Publikowała m.in. w czasopismach „Ruch Literacki”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, „Sensus Historiae” oraz „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”, a także w tomach zbiorowych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów