Beata Jackowska

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów