Bartosz Lutostański

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Kultury Brytyjskiej w Instytucie Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalista w zakresie teorii narracji, semiotyki kultury, współczesnej powieści brytyjskiej i amerykańskiej, powieści eksperymentalnej i nowych mediów.

Książki

Poznaj innych naszych autorów