Bartłomiej Gadecki

Absolwent prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Podyplomowe Studia Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim. Prokurator Rejonowy Olsztyn-Północ w Olsztynie. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i prawnej ochrony zabytków.

Książki

Poznaj innych naszych autorów