Anna Żeglińska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii-archiwistyki, adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii, Historii Historiografii i Archiwistyki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się problemami metodologicznymi związanymi z badaniem archiwów rodowych i rodzinno-majątkowych, w szczególności możliwościami wykorzystania metody badania procesów archiwotwórczych i zastosowania ich w informatycznym opisie archiwalnym. Prowadzi również badania systemów informacyjnych i informatycznych stosowanych w archiwach polskich i niemieckich.

Książki

Poznaj innych naszych autorów