Renata Afranowicz-Cieślak

Doktor, starszy wykładowca w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie botaniki i ochrony przyrody.

Książki

Poznaj innych naszych autorów