Monika Adamczak-Retecka

Prawniczka, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie prawa Unii Europejskiej.

Książki

Poznaj innych naszych autorów