Adam Wiśniewski

Doktor habilitowany nauk prawnych ze specjalnością prawo międzynarodowe publiczne, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów