Adam Kostulak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki ds. Dydaktycznych, adiunkt w Zakładzie Optymalizacji Kombinatorycznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów