Ewelina Szatkowska

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-autorskich i prawa znaków towarowych oraz w prawie ochrony dziedzictwa kultury.

Książki

Poznaj innych naszych autorów