Justyna Siemionow

Doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie procesu wychowania i terapii adolescentów, w tym szczególnie dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

Książki

Poznaj innych naszych autorów