Maciej Rydel

Dokumentalista polskich dworów i historii ziemiaństwa; właściciel zbioru ikonografii polskich dworów; autor książek: Jam dwór polski (1993, 1997), Oblicza polskiego dworu (współautor S. Markowski, 2004), Dwór — polska tożsamość (2014, 2018), Wiejskie dwory i pałace rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (2015, 2016), Bibliografia ziemiańska (2018), a także ponad 100 artykułów oraz odczytów na temat ziemiaństwa polskiego. Przygotował 20 wystaw fotograficznych w Polsce, Brukseli (2004) i Jaszunach na Litwie (2016), brał udział w wystawie w Londynie (2018). Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Zarządu Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014) za zasługi dla dziedzictwa narodowego. Przez 45 lat był związany z Instytutem Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego jako pracownik dydaktyczny; obecnie na emeryturze.

Książki

  • Dwory polskie w akwareli Macieja Rydla

    48,30 

Poznaj innych naszych autorów