Małgorzata Cygańska

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Kierownik Studiów Podyplomowych z Rachunkowości. Specjalistka z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości podmiotów leczniczych i zarządzania kosztami w podmiotach leczniczych.

Książki

Poznaj innych naszych autorów