Alicja Jagielska-Burduk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz kierownik Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO na Uniwersytecie Opolskim; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego, prawa ochrony dziedzictwa kultury, prawo rynku sztuki.

Książki

    Sorry, no posts matched your criteria.

Poznaj innych naszych autorów