Nasi autorzy

Nasi autorzy

Luiza Kliczkowska

Prawnik, absolwentka i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Arnold Kłonczyński

Historyk, doktor habilitowany, profesor na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor UG ds. studenckich i kształcenia.

Anna M. Kłonkowska

Socjolożka, psycholożka, filozofka. Profesor w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Krzysztof Kornacki

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, filmoznawca, profesor w Zakładzie Filmu i Mediów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Beata J. Kowalczyk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Katarzyna Kręglewska

Doktor nauk humanistycznych, teatrolożka i tłumaczka, adiunkt w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Rafał Król

Eksplorator, podróżnik, polarnik, twórca serwisu internetowego poświęconego podróżom i bezpieczeństwu www.expeditions.pl

Anna Król

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, muzealnik, kurator, aranżer wystaw, starszy kustosz i kurator w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Joanna Kruczalak-Jankowska

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Małgorzata Książek-Czermińska

Polska filolog, profesor Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Wu Lan

Polonistka, tłumaczka, profesor uczelni w Zakładzie Kultury i Języków Azji Wschodniej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Wiesław Laskowski

Fizyk, profesor w Zakładzie Optyki i Informacji Kwantowej, Prorektor ds. Badań Naukowych.

Jerzy Limon

Profesor nauk humanistycznych, anglista, literaturoznawca, pisarz, tłumacz. Założyciel i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Tadeusz Linkner

Historyk literatury, publicysta, prof. dr hab. nauk humanistycznych w Zakładzie Historii Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Ewa Łojkowska

Profesor nauk biologicznych, kierownik Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin i Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowego.

Anna Łysiak-Łątkowska

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX wieku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Anna Machnikowska

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Wiesława Makać

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni wykładowca w Katedrze Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

David Malcolm

Literaturoznawca, tłumacz, profesor w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Joanna Mampe

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego na Wydziale Filologicznym UG.