Bartłomiej Gliniecki

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Studiów Podyplomowych Prawo Spółek, Członek Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej. Specjalista w zakresie zastosowania rachunku powierniczego w umowach handlowych, zasad ładu korporacyjnego i nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Książki

Poznaj innych naszych autorów