„Dwa światy. Problem identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego…” Magdaleny Nowak w wersji ukraińskiej — w sprzedaży

14.04.2023
Czas czytania: 1 min.

„Dwa światy. Problem identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego…” Magdaleny Nowak w wersji ukraińskiej — w sprzedaży

We Lwowie ukazała się książka Prof. UG, dr. hab. Magdaleny Nowak Два світи. Проблема національної ідентифікації Андрея Шептицького в 1865–1914 роках (Wydawnictwo Svichado, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023). Książkę przetłumaczył ukraiński tłumacz i historyk Andrij Pawłyszyn.

Monografia dr Magdaleny Nowak Dwa światy. Problem identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914 została po raz pierwszy opublikowana w 2018 roku nakładem Wydawnictwa UG. Publikacja jej tłumaczenia na język ukraiński jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę o życiu arcybiskupa Szeptyckiego na Ukrainie. Przetłumaczone przez znanego ukraińskiego dziennikarza i tłumacza Andrija Pawłyszyna, ze wstępem do ukraińskiego wydania dr Witalija Masnenko z Narodowego Uniwersytetu im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach, ukazuje się niemal w pierwszą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę. W pracy omówione zostały kwestie stanowiące tło historyczne dzisiejszego konfliktu, głównie narodziny i kształtowanie się ukraińskiej identyfikacji narodowej na przełomie XIX i XX wieku.

Jest to pierwsza w światowej historiografii tak obszerna i kompleksowa praca o Szeptyckim. Analizuje proces jego przechodzenia w ukraińską tożsamość narodową. Jest to również pierwsze tak obszerne i rzetelne opracowanie w literaturze historycznej dotyczące jego dzieciństwa, młodości, początków kariery i kilku pierwszych lat posługi arcybiskupa. Praca oparta jest na imponującej wielojęzycznej bazie źródłowej. Autorka pokazała, jak Szeptycki wywodzący się z polskiego środowiska kulturalnego stał się rzecznikiem religijnych, kulturalnych i politycznych interesów narodu ukraińskiego. Drugą ważną warstwą pracy są liczne, szczegółowe ustalenia autora dotyczące biografii Szeptyckiego.

Należy podkreślić, że praca Prof. Nowak została pozytywnie oceniona i szeroko zrecenzowana w Polsce, na Ukrainie i w USA (6 recenzji w języku angielskim, ukraińskim i polskim). Tym samym stanowi ważny wkład w historię Polski, Ukrainy i tej części Europy.

Książka ukazała się dzięki owocnej współpracy Wydawnictwa Svichado z Wydawnictwem UG oraz dzięki wsparciu International Border Studies Center, UG. Można ją kupić na stronie Wydawnictwa Svichado.

Spis treści.

Wywiad z Andrijem Pavlyshynem, tłumaczem książki na język ukraiński.