Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów

ISBN: 978-83-8206-036-2
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 388
Format: B5

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów 1902-M

42,00 

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (ZRP) stanowi jeden z ważniejszych nurtów badawczych, które są podejmowane zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktycznej przez pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Nasze wieloletnie do-świadczenia w tym zakresie zaowocowały utworzeniem specjalności dydaktycznej o tej właśnie nazwie. Specjalność ta znajduje się obecnie w ofercie dydaktycznej na kierunku Zarządzanie.

Nasze doświadczenia w pracy dydaktycznej, przede wszystkim na różnych wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego, ze studentami różnych specjalności, pozwoliły określić katalog potrzeb, na który odpowiedzią jest projekt stworzenia zunifikowanego, łatwo dostępnego pakietu materiałów dydaktycznych, przeznaczonego dla studentów tych wydziałów, jak również wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem. Inicjatywa ta wpisuje się w strategiczne cele rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Ma to w szczególności odniesienie do tzw. trzeciej misji UG, związanej z budowaniem perspektywicznych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym m.in. pracodawcami i jednostkami samorządu terytorialnego.

W celu zapewnienia studentom wszechstronnego dostępu do wiedzy zawarte w niniejszym podręczniku materiały dydaktyczne zostały powiązane z alfanumerycznymi kodami QR. Działanie to jest odpowiedzią na zmieniające się warunki życia i pracy młodego pokolenia. Kody alfanumeryczne stały się ogólnoświatowym medium przepływu informacji w cyfrowej gospodarce i włączenie ich w proces edukacyjny implikuje możliwość przeniesienia wiedzy zawartej w podręczniku na szerokie spektrum urządzeń mobilnych. Przesunięcie punktu ciężkości czerpania wiedzy z formy jednowymiarowej (lektura książki) na wariant wielowymiarowy (lektura ze wsparciem multimedialnym) stanowi zatem niezbędną odpowiedź na zmiany zachodzące w specyfice procesu naukowego w XXI wieku.

Książka otrzymała I nagrodę w Konkursie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 2020 w kategorii Najlepsza książka dydaktyczna.

Informacje dodatkowe

Waga 640 g

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów”