Arcywrogowie. Antropologiczne komentarze do Sklepów cynamonowych Brunona Schulza

ISBN: 978-83-8206-556-5
Rok wydania: 2023
Liczba stron: 260
Format: 150 x 210 mm

Arcywrogowie. Antropologiczne komentarze do Sklepów cynamonowych Brunona Schulza

Produkt dostępny wkrótce

Konkludując moje uwagi na temat prozy Brunona Schulza, muszę wyznać, że nie mam pewności, czy dowiodłem hipotezy badawczej związanej z matriarchalno-patriarchalnym antagonizmem, która bez wątpienia pojawia się w toku mojej lektury. Mogę tylko zadeklarować, że czytałem drohobyckiego autora z uwagą, skrupulatnie – słowem, pozwoliłem mu w pełni się wypowiedzieć, a jego komunikat został przeze mnie przyjęty. Jednak owa bierna, pasywna, receptywna po-stawa nie była jedyną formą mojego uczestnictwa w lekturze. Każde zdanie, każdy akapit Schulzowskiego komunikatu motywował mnie do udzielenia mu odpowiedzi, do własnej wypowiedzi, do komentarza. Właśnie w tym paradoksalnym zespoleniu postawy pasywno-słuchającej z aktywnie komentującą doszukuję się sensowności mojej pracy.

Od starożytności wiemy, że ten schemat jest fundamentalnym modelem rozwoju myśli. Grecy nazwali ten schemat dialektyką. To właśnie ona w takim stopniu zdynamizowała procesy myślowe, przede wszystkim utorowała drogę fenomenowi, który dziś wyznacza horyzont naszej ziemskiej i pozaziemskiej egzystencji. Owym horyzontem jest oczywiście stworzony za pośrednictwem myśli model świata wyrażany przez naukę. I w tym sensie nic w moich dociekaniach nie wyszło poza ramy tego modelu.

z Zakończenia

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Arcywrogowie. Antropologiczne komentarze do Sklepów cynamonowych Brunona Schulza”