Marcin Całbecki

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, profesor w Zakładzie Historii Literatury Polskiej, Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista z zakresu historii literatury polskiej dwudziestolecia międzywojennego, relacji między filozofią a literaturą i antropologii literatury.

Książki

Poznaj innych naszych autorów