X Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków w Lubostroniu

23.10.2023
Czas czytania: < 1 min.

X Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków w Lubostroniu

Podczas X Ogólnopolskiego Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, które odbyło się w dniach 18-20 października w Pałacu w Lubostroniu, jednym z punktów programu była promocja trzech nowych książek z serii Biblioteka Prawa Ochrony Zabytków: Własność powiernicza dóbr kultury jako element nowego modelu zarządzania dziedzictwem kultury autorstwa dr. Piotra Lasika, Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii autorstwa dr Anny Ławickiej oraz Zabytki nieruchome w rękach prywatnych. Historia, ochrona i konserwacja na przykładach obiektów wpisanych do rejestru zabytków w Łodzi autorstwa dr Katarzyny Schatt-Babińskiej. O serii opowiedziała dyrektor Wydawnictwa UG Joanna Kamień, a laudację książek wygłosili prof. Wojciech Szafrański oraz redaktor serii BPOZ prof. Kamil Zeidler.

Książki zostały wydane przez Wydawnictwo UG we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Na promocji i seminarium obecna była również dyrektor NIDu, dr hab. Katarzyna Zalasińska.