Powołanie nowego Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa UG i Rady Wydawnictwa UG

13.09.2021
Czas czytania: < 1 min.

Powołanie nowego Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa UG i Rady Wydawnictwa UG

Senat Uniwersytetu Gdańskiego 7 lipca 2021 r. przyjął nowy Regulamin Wydawnictwa UG. Zgodnie z Regulaminem przy Wydawnictwie działają dwa organy doradcze ze zróżnicowanymi kompetencjami, tj. Rada Wydawnictwa składająca się z przedstawicieli wszystkich wydziałów i Kolegium Redakcyjne, które powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim wyróżniających się dorobkiem publikacyjnym. Na mocy zarządzenia Rektora z dnia 27 sierpnia 2021 r. została powołana Rada Wydawnictwa oraz czteroosobowe Kolegium Redakcyjne w składzie: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, prof. dr hab. Beata Możejko, dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG oraz prof. dr hab. Kamil Zeidler. Co ważne, Rada Wydawnictwa i Kolegium Redakcyjne mają zróżnicowane kompetencje, które określa Regulamin. Od września 2021 r. o wszelkich sprawach merytorycznych związanych z kwalifikacją książki do wydania w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego decyduje Kolegium Redakcyjne, które przydziela także recenzentów. Kolegium Redakcyjne spotyka się raz w miesiącu w pierwszym tygodniu każdego miesiąca i na swoich posiedzeniach rozpatruje m.in. wnioski o wyznaczenie recenzenta oraz zapoznaje się z otrzymanymi recenzjami.