Podstawy prawa sportowego – spotkanie z prof. Leszkiem Starostą

14.05.2024
Czas czytania: < 1 min.

Podstawy prawa sportowego – spotkanie z prof. Leszkiem Starostą

Zapraszamy na promocję książki profesora Leszka Starosty Teoretyczne podstawy nauki prawa sportowego połączoną z wykładem autora.

Wydarzenie odbędzie się w piątek, 24 maja 2024 roku o godz. 16.00 w audytorium A na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorzy: Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

O książce: Sport w swym ogólnym wyrazie ma z etycznego punktu widzenia duży wkład w kształtowanie kultury masowej, co nie oznacza, że wolny jest od zjawisk nawet krańcowo negatywnych, którym najbardziej sprzyja jego przyspieszona ekonomizacja i polityzacja. Z jednej strony można bowiem wskazać, że sport kształtuje charaktery ludzi, wzmacnia ich siłę fizyczną i psychiczną, uczy samodyscypliny i uczciwej konkurencji (…); natomiast z drugiej strony we współczesnym sporcie mamy do czynienia z nasileniem się wielu zjawisk patologicznych burzących jego idealistyczny obraz, takich jak niedozwolony doping, korupcja, przemoc, manipulowanie wynikami rywalizacji, zakazana ingerencja genetyczna, postawy skrajnego egoizmu i wrogiego nastawienia do przeciwnika (…). Dynamika przeobrażeń współczesnego sportu wzmacnia silnie tego rodzaju presję regulacyjną, co przyczynia się do postępującej jurydyzacji i judyfikacji sektorowej, a to wpływa na rozwój i poszerzanie pola prawa sportowego jako subdyscypliny w ramach gałęziowej struktury prawoznawstwa o wyraźnie już identyfikowalnych właściwościach.

Leszek Starosta – profesor prawa w Instytucie Studiów Europejskich w Gdyni, były pracownik i kierownik Zespołowej Katedry Teorii Państwa i Prawa WPiA UG, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, adwokat.

W trakcie wydarzenia będzie można zakupić książkę.