Konkurs Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 2024

10.04.2024
Czas czytania: < 1 min.

Konkurs Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 2024

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej. W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w Wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu (czyli w roku 2023). Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

  • książka naukowa,
  • książka dydaktyczna,
  • książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagroda obejmuje sfinansowanie wydania publikacji o objętości do 15 ark. wydawniczych. Nagroda przyznana Zespołowi Autorskiemu traktowana jest jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w Wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł).

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa;
  • jedną zewnętrzną recenzję/opinię o książce napisaną przez zewnętrznego specjalistę z dziedziny, której praca dotyczy; przez zewnętrznego specjalistę rozumiemy osobę spoza Uniwersytetu Gdańskiego; załączona recenzja nie może być recenzją wydawniczą, ale opinią dotyczącą już opublikowanej książki;
  • tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli została napisana w języku obcym innym niż angielski.
Zgłoszenia oraz ewentualne pytania prosimy wysyłać na adres: milena.szabat@ug.edu.pl do 31 maja 2024 roku.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszenia znajduje się tutaj.

Laureaci ubiegłorocznej edycji.