Jubileusz 70-lecia Profesora Stegnera

15.11.2022
Czas czytania: < 1 min.

Jubileusz 70-lecia Profesora Stegnera

18 listopada (piątek) 2022 roku o godz. 13.00 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się uroczystość Jubileuszu 70-lecia Profesora Tadeusza Stegnera — cenionego historyka, Kierownika Zakładu Historii XIX wieku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, autora wielu publikacji z zakresu historii życia codziennego w XIX i XX wieku, dziejów polskiej myśli politycznej i kwestii narodowo-wyznaniowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W trakcie wydarzenia usłyszymy przemówienia m.in. Dziekana Wydziału Historycznego, dr hab. Arkadiusza Janickiego, prof. UG, JM Rektora UG prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego, czy Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego. Ponadto podczas Jubileuszu odbędzie się promocja książki Wędrówki po dziejach. Księga Profesora Tadeusza Stegnera pod redakcją Arkadiusza i Iwony Janickich, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w ramach cyklu Piątek na Historycznym.