Between.Pomiędzy 2022 w Brazylii

03.06.2022
Czas czytania: < 1 min.

Between.Pomiędzy 2022 w Brazylii

Od dwunastu lat Fundacja Between.Pomiędzy tworzy w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przestrzeń do twórczych spotkań badaczy i artystów. Twórcy teatralni, poeci, pisarze, tłumacze, wydawcy i naukowcy z różnych części świata przybywają do pracy w środowisku laboratoryjnym, aby podążać własnymi ścieżkami i dzielić się częścią swoich wewnętrznych światów. W 2022 roku Between.Pomiędzy przybiera formę Festiwalu Rozproszonego, która stanowi próbę odpowiedzi na część wyzwań, z jakimi mierzymy się w otaczającym nas świecie. Oznacza to, że wydarzenia akademickie i artystyczne odbywają się przez cały rok, w różnych miejscach, a format, jaki przybierają, może okazać się zaskakujący – również dla nas.

Festiwal Rozproszony rozpoczynamy od wydarzeń nazwanych ENTRE, które organizujemy wspólnie z brazylijskim Teatrem Máskara oraz Federalnym Uniwersytetem Goiás, współpracując z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego. ENTRE odbędzie się w dniach 8-13 czerwca właśnie w Brazylii, w mieście Goiânia oraz w São Paolo.

Niezmiennie poszukujemy najskuteczniejszych sposobów łączenia pracy naukowej z teatrem i poezją, umożliwiających prowadzenie dalszych badań w tych dziedzinach. Pozostajemy otwarci na pomysły zaproszonych do współpracy twórców i badaczy. Działania akademickie prowadzimy w ramach nowopowstałej Pracowni Badawczej Between.Pomiędzy, afiliowanej przy Zakładzie Badań nad Sztukami Scenicznymi w Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji na stronie: www.between.org.pl

Zaproszenie na wydarzenie.