Andrzej Wajda. Człowiek z Gdańska. Katalog wystawy rysunków, akwarel i plakatów Andrzeja Wajdy na Uniwersytecie Gdańskim

13.09.2021
Czas czytania: 2 min.

Andrzej Wajda. Człowiek z Gdańska. Katalog wystawy rysunków, akwarel i plakatów Andrzeja Wajdy na Uniwersytecie Gdańskim

„Bez artystów wysiłek pokoleń, nawet zwycięski, jest skazany na porażkę. Bez sztuki świat jest banalny – a my nie chcemy go takim widzieć!”

Andrzej Wajda

 

Podczas tegorocznej inauguracji roku akademickiego 2021/22, która odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego 4 października o godz. 10.00, odbędzie się wernisaż wystawy Wajda. Człowiek z Gdańska, na której zostanie pokazanych ponad 150 rysunków i akwarel Andrzeja Wajdy, a także ponad 50 plakatów z jego filmów. Wszystkie prace udostępniło ze swoich zbiorów Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, które to muzeum w 1994 r. zostało założone z inicjatywy i fundacji Andrzeja Wajdy. Wystawa jest współorganizowana przez Uniwersytet Gdański i Muzeum Manggha, a jej kuratorami są: ze strony UG – prof. Kamil Zeidler, a ze strony Muzeum Manggha – dr Anna Król. W jej organizację od początku jest zaangażowana dyrektor Wydawnictwa UG Joanna Kamień.

Podczas wernisażu swoją premierę będzie mieć katalog wystawy Wajda. Człowiek z Gdańska, który Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego wydało we współpracy z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Obszerny katalog pod redakcją Joanny Kamień, Anny Król i Kamila Zeidlera składa się z dwóch części. W pierwszej znajdują się teksty o Andrzeju Wajdzie, w drugiej są prezentowane jego prace – rysunki i akwarele. Wśród tekstów znajdują się słowa wstępne Rektora UG prof. Piotra Stepnowskiego, dyrektor Muzeum Manggha Bogny-Dziechciaruk-Maj i pani prof. Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, a także wykład doktorski Andrzeja Wajdy z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, laudacja promotora tego doktoratu prof. Jerzego Limona, artykuł Joanny Kamień o związkach Andrzeja Wajdy z Gdańskiem, przeglądowe opracowanie prof. Krzysztofa Kornackiego prezentujące całą twórczość filmową Andrzeja Wajdy, wzbogacone licznymi storyboardami i plakatami z Archiwum Muzeum Manggha i kuratorski szkic dr Anny Król prezentujący twórczość malarską Wajdy. Autorem koncepcji graficznej katalogu i druków towarzyszących wystawie jest grafik Rafał Sosin.

Wystawa będzie prezentowana w sali wystawowej (rysunki i akwarele) oraz w przestrzeni otwartej (plakaty) Biblioteki Głównej UG do 30 stycznia 2022 r. Zapraszamy do jej zwiedzania od 5 października. Katalog wystawy będzie dostępny po wernisażu m.in. w naszej księgarni online.