Mniejszości etniczne i ich pogranicza. Szkice tożsamościowe

ISBN: 978-83-8206-160-4
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 384
Format: B5

Mniejszości etniczne i ich pogranicza. Szkice tożsamościowe

39,90 

„Dotychczas podejmowana problematyka zróżnicowania kulturowego zostaje wzbogacona ‒ za sprawą rekomendowanej do druku pozycji ‒ o kwestie dotyczące mniejszości etnicznych, dzięki którym obszary ich zamieszkania nabierają charakteru pogranicza. Proponowana tematyka jest obecna w dyskursie naukowym, jednak w recenzowanej publikacji są prezentowane nowe zjawiska społeczne mające konsekwencje dla edukacji, a zwłaszcza dla edukacji międzykulturowej. Autorzy tekstów zamieszczonych w zbiorze kategorię pogranicza ‒ w różnych kontekstach ‒ uczynili głównym tematem podjętych rozważań. […]

Koncepcja tomu jest przemyślana. Zawarte w poszczególnych rozdziałach teksty zostały dobrze dobrane, odzwierciedlają̨ aktualny stan badań w omawianym zakresie. Ich autorzy to osoby kompetentne, związane badawczo z zagadnieniami teorii i problematyki pogranicza, mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowoścí. […] Publikacja stanowi propozycję popularyzującą ‒ wśród pedagogów i osób zaangażo-wanych w praktykę edukacyjną ‒ ideę edukacji etnicznej, ale w ujęciu szerszym, w kontekście edukacji międzykulturowej. Tym samym może się przyczynić  do doskonalenia rzeczywistości edukacyjnej. Powinny się nią zainteresować także osoby żyjące w środowiskach zróżnicowanych kulturowo”.

Z recenzji dr hab. Barbary Grabowskiej, prof. UŚ

Informacje dodatkowe

Waga 635 g

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Mniejszości etniczne i ich pogranicza. Szkice tożsamościowe”