Uroczyste wręczenie nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

2023-01-31
Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie

Uroczyste wręczenie nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

31 stycznia 2023 r. w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2022. Podczas uroczystości dr Andrzej Moś odebrał z rąk Sekretarza Stanu w MKiDN, Generalnego Konserwatora Zabytków dr. Jarosława Sellina oraz Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Jacka Rulewicza nagrodę w kategorii najlepsza książka naukowa za publikację Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury. Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, której promotorem był prof. dr hab. Kamil Zeidler i ukazała się w 2021 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w serii Biblioteka Prawa Ochrony Zabytków. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział także prof. Kamil Zeidler i dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego Joanna Kamień.