Spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem

2024-01-26
g. 16:00 - 18:00
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem

Dziekan Wydziału Ekonomicznego, Dziekan Wydziału Zarządzania i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem, redaktorem książki Potencjał aglomeracji Trójmiasta i metodyka pomiaru jego wykorzystania, które odbędzie się 26 stycznia w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

Rozmowę poprowadzi dr hab. Paweł Antonowicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydarzenie odbędzie się 26 stycznia o godz. 16:00 w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego (sala Welcome Centre). W trakcie spotkania będzie można nabyć publikację. Wstęp wolny.

Książka jest wynikiem współpracy naukowej pracowników Wydziałów: Ekonomicznego, Prawa i Administracji, Nauk społecznych oraz Zarządzania UG. Obejmuje diagnozę, propozycje opomiarowania i zarys perspektyw rozwoju Trójmiejskiej Aglomeracji, przybliżając wielowymiarowe zagadnienia: prawne oraz regulacyjne, gospodarcze i ekonomiczne, społeczno-kulturowe, a także technologiczne.

Leszek Balcerowicz – polityk i ekonomista, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, autor reform gospodarczych w Polsce rozpoczętych po upadku komunizmu w 1989 roku, wicepremier i minister finansów w pierwszym niekomunistycznym rządzie Polski po II wojnie światowej (1989-1991) oraz w latach 1997-2000, prezes Narodowego Banku Polskiego (2000-2007). Autor ponad 100 publikacji o tematyce ekonomicznej wydanych w kraju i za granicą, wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami, w tym Orderem Orła Białego za wkład w transformację ustrojową w Polsce (2005). Specjalista w zakresie ekonomii transformacji, reform gospodarczych i systemów gospodarczych. Obecnie kieruje Katedrą w dziedzinie nauk społecznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na Uniwersytecie Gdańskim.