Spotkanie z generałem Carabinieri Roberto Riccardim na Uniwersytecie Gdańskim

2022-11-07
Wydział Prawa i Administracji UG

Spotkanie z generałem Carabinieri Roberto Riccardim na Uniwersytecie Gdańskim

7 listopada o godz. 16.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Audytorium C) odbędzie się spotkanie z generałem Carabinieri Roberto Riccardim. Wydarzenie to poświęcone zostanie prawnym aspektom ochrony dziedzictwa kultury oraz promować będzie książkę gen. Riccardiego Detective dell’arte. Carabinieri na straży dziedzictwa kultury. Publikacja będącą tłumaczeniem wydania włoskiego (Detective dell’arte. Dai Monuments Men ai carabinieri della cultura, Rizzoli, Milano 2019) została wydana w tym roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego i ukazała się w serii Biblioteka Prawa Ochrony Zabytków.

Więcej na temat wydarzenia.