Spotkanie promocyjne wokół książki „Ubiory w nowożytnym Gdańsku od połowy XVI do końca XVIII wieku”

2022-02-08
g. 16:00
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

Spotkanie promocyjne wokół książki „Ubiory w nowożytnym Gdańsku od połowy XVI do końca XVIII wieku”

Zachęcamy do obejrzenia galerii ze spotkania z Aleksandrą Kajdańską wokół książki Ubiory w nowożytnym Gdańsku od połowy XVI do końca XVIII wieku, które odbyło się 8 lutego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmowę z autorką poprowadziła prof. Beata Możejko.

Książka Aleksandry Kajdańskiej poświęcona jest rozwojowi ubiorów oraz mody w Gdańsku na przestrzeni kilku wieków, w tle znakomicie obrazując dynamiczny i bogaty rozwój miasta w analizowanym okresie. Autorka na podstawie analizy ubiorów przeprowadzonych na bazie zachowanych w muzealnych kolekcjach obiektów, omówiła męskie i damskie ubiory oraz opisała zachodzące w nich zmiany z uwzględnieniem trendów dominujących w poszczególnych okresach. Aleksandra Kajdańska wykorzystała też szeroko rozumianą ikonografię, pamiętniki, opisy z podróży i zapisy inwentarzy, a samą modę rozpatrywała w kontekście ówczesnych realiów nie tylko historycznych i politycznych, ale też związanych z dokonującym się rozwojem przemysłowym i innowacjami technicznymi. Książka została wzbogacona około 300 ilustracjami strojów z analizowanego okresu. Całość stanowi niezwykle cenne, bogate i interesujące studium nie tylko mody w Gdańsku okresu XVI–XVIII wieku, ale też panujących zwyczajów, rozwoju i kontaktów międzynarodowych miasta oraz szeroko pojętej gdańskiej kultury.

Aleksandra Kajdańska – doktor historii sztuki, teatrolożka, historyczka tańca i ubioru. Autorka wielu artykułów dotyczących historii tańca w Gdańsku i kultury Dalekiego Wschodu.