Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache. Ein Leitfaden mit ausgewählten Themen für die Praxis

ISBN: 978-83-8206-167-3
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 276
Format: B5

Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache. Ein Leitfaden mit ausgewählten Themen für die Praxis

Dostęp do książki w wersji elektronicznej.

Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska (specjalność biznesowo-gospodarcza) i powstał w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podręcznik jest w całości napisany w języku niemieckim (poza wstępem – w języku polskim).

Skrypt uwzględnia najnowsze trendy oraz wiedzę z zakresu gospodarki krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komunikacji w biznesie. Jest on oparty na aktualnych i autentycznych materiałach niemieckojęzycznych, przystosowanych do potrzeb specjalistycznych zajęć dydaktycznych. Kolejne jednostki tematyczne zawierają każdorazowo, poza licznymi ćwiczeniami, wykaz słownictwa specjalistycznego wraz z tłumaczeniem.

Skrypt został opracowany przez grupę pięciu autorów będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

„Skrypt/ Monografia został sfinansowany ze środków Projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku.”

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache. Ein Leitfaden mit ausgewählten Themen für die Praxis”