Stan i potencjał rozwojowy kolejowych korytarzy intermodalnych w Polsce w kontekście Inicjatywy Pasa-Drogi

ISBN: 978-83-8206-338-7
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 182
Format: 160 x 230 mm
Pliki do pobrania

Stan i potencjał rozwojowy kolejowych korytarzy intermodalnych w Polsce w kontekście Inicjatywy Pasa-Drogi

Książka tylko w wersji elektronicznej.

Inicjatywa Pasa-Drogi wpisuje się w strategię wzmocnienia pozycji międzynarodowej Chin. Z perspektywy Europy, a Polski w szczególności, niesie ona za sobą określone szanse i zagrożenia. Lokalizacja i tranzytowe położenie Polski na Szlaku powoduje, że kluczowego znaczenia nabiera stan infrastruktury kolejowej, która stanowić może barierę lub czynnik dynamizujący kolejowe przewozy intermodalne w relacji Chiny – UE. Celem opracowania jest ocena konkurencyjności i perspektywy rozwoju korytarzy transportowych istotnych dla przewozów intermodalnych przez Polskę. Tło rozważań stanowi ocena poziomu rozwoju transportu kolejowego w UE i Chinach oraz analiza wyzwań geopolityczno-gospodarczych towarzyszących rozwojowi przewozów towarowych w układzie transkontynentalnym.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Stan i potencjał rozwojowy kolejowych korytarzy intermodalnych w Polsce w kontekście Inicjatywy Pasa-Drogi”