Polsko-skandynawskie stosunki kulturalne, naukowe i polityczne od XVI do XX wieku

ISBN: 978-83-8206-238-2
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 156
Format: A5

Polsko-skandynawskie stosunki kulturalne, naukowe i polityczne od XVI do XX wieku

25,20 

Kontakty pomiędzy Polską a państwami skandynawskimi od dekad cieszą się zainteresowaniem historyków reprezentujących różne ośrodki akademickie. Już w 1977 r. ukazała się książka Kazimierza Ślaskiego pt. Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych, w której zebrano dotychczasowy dorobek historiografii w tym zakresie. Synteza ta wskazała, jak wiele obszarów wymaga bliższego poznania. W kolejnych latach powstawały prace, które poszerzały wiedzę na temat relacji polsko-skandynawskich w dziedzinie wymiany gospodarczej, stosunków politycznych i kontaktów kulturalnych ze wskazaniem na rolę wybitnych osobowości łączących Polskę i kraje skandynawskie na przestrzeni wieków. Znaczącą rolę odegrał w tych badaniach Instytut Polsko-Skandynawski, który powstał w Kopenhadze w 1985 r. Energicznie kierowany przez prof. Eugeniusza S. Kruszewskiego wydaje monografie, periodyk naukowy „Rocznik Instytutu Polsko-Skandynawskiego” i organizuje seminaria naukowe będące forum dyskusji naukowych dotyczących, nierzadko skomplikowanych, kontaktów Polski z krajami Północy. Podobną rolę pełnią badacze związani z Uniwersytetem Gdańskim, którzy kontynuując zapoczątkowane przez prof. Jana Szymańskiego1 spotkania naukowe, starają się stwarzać przestrzeń do cyklicznych spotkań historyków zajmujących się tą tematyką.

Zarówno Instytut Polsko-Skandynawski, jak i Uniwersytet Gdański łączą osoby z nimi związane, dlatego kolejne spotkania historyków były współorganizowane przez obie instytucje. Pierwsze z nich odbyło się 21 września 2015 r. w Gdańsku z okazji 30-lecia Instytutu Polsko-Skandynawskiego2. Spotkania te kontynuowano w następnych latach. Drugie – pod hasłem „Skandynawia – Polska. Ludzie, polityka, gospodarka i kultura” miało miejsce 24 listopada 2017 r., zaś w 2019 r. historycy spotkali się w Gdańsku po raz trzeci. Odbyła się wówczas konferencja „Polsko-skandynawskie stosunki kulturalne, naukowe i polityczne od XVI do XX wieku”.

Organizowane spotkania mają na celu przedstawienie aktualnego stanu badań w odniesieniu do relacji polsko-skandynawskich w ujęciu historycznym oraz dyskusję nad nowymi perspektywami badawczymi w zakresie tych relacji. Na niniejszą publikację składają się artykuły, które były prezentowane i dyskutowane podczas ostatniego z wymienionych spotkań.

Fragment Wstępu

Informacje dodatkowe

Waga 201 g

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Polsko-skandynawskie stosunki kulturalne, naukowe i polityczne od XVI do XX wieku”