Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce dla potrzeb wyceny

ISBN: 978-83-8206-068-3
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 310
Format: B5

Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce dla potrzeb wyceny

Niniejsza monografia jest próbą wypełnienia luki badawczej w zakresie określania dynamiki cen na rynku nieruchomości. Studia teoretyczne i badania empiryczne zawarte w tej pracy nakierowane są zasadniczo na problem poprawności i obiektywności ustalania wartości nieruchomości w Polsce, badany przez pryzmat wykorzystania cen transakcyjnych w istniejących warunkach informacyjnych, formalno-prawnych i metodycznych, a także realnych możliwości stosowania narzędzi charakteryzowania dynamiki tychże cen.

W pracy w sposób kompleksowy przedstawiono źródła informacji o nieruchomościach i dokonano oceny ich przydatności w zastosowaniu poszczególnych metod badania dynamiki cen. Przedstawiono warunki formalno-prawne w wycenie wynikające z rozwoju rynku nieruchomości. Wykorzystując szerokie badania literaturowe, zidentyfikowano i sklasyfikowano metody badania dynamiki cen. Kolejno, na podstawie zbioru cen transakcyjnych z lokalnego rynku nieruchomości, zastosowano tam, gdzie było to możliwe, wymienione narzędzia. W pracy wykazano, jak duży wpływ na wiarygodność wyceny ma zastosowanie poszczególnych metod badania dynamiki cen.

W części empirycznej pracy w sposób szczegółowy opisano metodykę zidentyfikowanych narzędzi, zaczynając od metod prostych (powszechnie znanej i stosowanej przez polskich rzeczoznawców majątkowych metody parametrycznej, a także regresji liniowej czy metody indeksowej), po narzędzia bardziej złożone, takie jak regresja hedoniczna. Czytelnik zostanie zapoznany z wymaganiami stawianymi poszczególnym metodom i praktycznym ich użyciem. W przejrzysty sposób naukowa monografia zyskała tym samym charakter aplikacyjny, jest kierowana do osób badających dynamikę cen na rynku nieruchomości w nauce i praktyce.

W publikacji temat ten został przedstawiony wieloaspektowo – począwszy od przeglądu przepisów prawa poprzez analizę literatury przedmiotu, przeprowadzenie badań sondażowych i ich interpretację, kończąc na ocenie możliwości zastosowania poszczególnych metod ilościowych w praktyce wyceny nieruchomości. Autorka zauważa dalszą potrzebę badań w tym obszarze tematycznym, w szczególności w dążeniu do obiektywizacji i podnoszenia jakości analiz i wycen nieruchomości w Polsce.

Informacje dodatkowe

Waga 390 g
Rok wydania

2020

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce dla potrzeb wyceny”